Παραρτήματα :

Faqs

Είναι ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ή ΟΧΙ η συμμετοχή μου στις Πανελλήνιες Εξετάσεις για να σπουδάσω στην Ευρώπη? collection

ΟΧΙ – Δεν είναι απαραίτητη. Η Εισαγωγή στο Πανεπιστήμιο εξαρτάται από τα πιστοποιητικά/προσόντα που διαθέτει κάθε υποψήφιος/α.
Περισσότερες λεπτομέρειες:

Δεν είναι απαραίτητη η συμμετοχή σου στις Πανελλήνιες εξετάσεις εφόσον πριν την εισαγωγή σου και την έναρξη των σπουδών σε ένα Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο ολοκληρώσεις με επιτυχία:

Πρόγραμμα Recognized Foundation Year όπως το NETWORK European Foundation*
Πρόγραμμα ΙΒ (International Baccalaureate)
τις Παν-Βρετανικές εξετάσεις GCE A-Levels

Στην περίπτωση ενός από τα παραπάνω κριτήριο Εισαγωγής στο Πανεπιστήμιο ΔΕΝ είναι το Απολυτήριο (με ή χωρίς Πανελλήνιες) αλλά η βαθμολογία σου στο Foundation Year, ή στο ΙΒ, ή στα A-Levels, σε συνδυασμό με την πιστοποίηση Αγγλικής γλώσσας (πχ IELTS), εφόσον αυτή ζητηθεί.

*Το NETWORK Foundation είναι η μεγαλύτερη Σχολή στην Ελλάδα για την Προετοιμασία και Εισαγωγή σπουδαστών στη Μεγάλη Βρετανία (σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη). Είναι Recognised Foundation και επίσημο UCAS School και προσφέρει προγράμματα Foundation (παράλληλα με το Λύκειο ή μετά το Λύκειο) για όλες τις Ειδικότητες όπως Engineering, Business, Economics, Biological Sciences, Pharmacy, Chemical Sciences, Computer Sciences, Architecture, Arts, Design, Social Sciences, Law, κλπ. (Εξαιρούνται: Ιατρική, Οδοντιατρική, Κτηνιατρική και Φυσιοθεραπεία, όπου ακολουθείται άλλη διαδικασία.)

ΝΑΙ – Αν το Απολυτήριο είναι το μοναδικό σου προσόν με το οποίο θα ζητήσεις την Εισαγωγή σου στο Πανεπιστήμιο και μάλιστα με ελάχιστο μέσο όρο (συμπεριλαμβανομένων και των βαθμών των Πανελληνίων) 17,5/20, 18/20 ή 18,5/20 ή και παραπάνω, ανάλογα με τις απαιτήσεις κάθε Πανεπιστημίου.

Συμπέρασμα: Για όποιον σκοπεύει να εισαχθεί με Απευθείας Εισαγωγή (Direct Entry*) και αν το Απολυτήριο είναι το μοναδικό κριτήριο για Εισαγωγή σε Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο (σε συνδυασμό με την πιστοποίηση γνώσεων Αγγλικής γλώσσας: IELTS, TOEFL, Cambridge CPE κλπ.). τότε οι βαθμοί των Πανελληνίων είναι απαραίτητοι και μάλιστα πρέπει να είναι αρκετά υψηλοί, που να δίνουν πρόσβαση και στα Ελληνικά Κρατικά ΑΕΙ (πλην ορισμένων εξαιρέσεων).

* Το NETWORK Foundation εκτός από τα προγράμματα Foundation προσφέρει και την Υπηρεσία Direct Entry, για υποψήφιους από όλη την Ελλάδα. Επίσης το NETWORK ξεκινά κάθε μήνα νέα τμήματα προετοιμασίας IELTS και TOEFL (με εντυπωσιακά αποτελέσματα σε scores) για την προετοιμασία των υποψηφίων που επιδιώκουν Απευθείας Εισαγωγή και χρειάζονται τις παραπάνω πιστοποιήσεις.

ΠΡΟΣΟΧΗ – Επειδή έχουν πέσει στην αντίληψή μας πολλές περιπτώσεις παραπληροφόρησης, εάν ακούσετε οποιαδήποτε διαφορετική ή αντίθετη πληροφορία από όσα αναφέρουμε παραπάνω, από οποιοδήποτε άτομο, πηγή ή οργανισμό, σας παρακαλούμε να ζητήσετε την πληροφόρηση αυτή και γραπτώς ή με email, καθώς και το όνομα του ατόμου που σας πληροφόρησε, ενώ παράλληλα ενημερώστε μας στο 210-7488131 (υπόψιν κ. Τσιτσιρίκου). Ευχαριστούμε εκ των προτέρων για τη συνεισφορά σας.

Είναι απαραίτητο/σημαντικό το European Foundation course και γιατί? collection

ΝΑΙ, για τους παρακάτω λόγους:

γιατί προσφέρει Ειδική Προετοιμασία στα μαθήματα Ειδικότητας και εισαγωγή στην ύλη που θα διδαχτεί κάθε υποψήφιος στο Α’ Έτος σπουδών σε Αγγλόφωνα Ευρωπαϊκά Πανεπιστήμια

γιατί επιτυγχάνει ομαλή προσαρμογή και εξοικείωση των σπουδαστών με το Ευρωπαϊκό Εκπαιδευτικό Σύστημα (projects, εργασίες, παρουσιάσεις, έρευνα, τρόπος εξετάσεων, χρήση της κριτικής σκέψης και όχι της αποστήθισης)

γιατί εξασφαλίζει πολύ καλή εκμάθηση της Αγγλικής γλώσσας, τόσο γραπτά όσο και προφορικά, ως σημαντικό προσόν για το ξεκίνημα και τη σωστή παρακολούθηση των Σπουδών

Το NETWORK European Foundation (Lyceum), το οποίο γίνεται παράλληλα με τις τελευταίες τάξεις του Λυκείου είναι ισχυρό εφόδιο για τα Ευρωπαϊκά Πανεπιστήμια και πως συγκρίνεται ως κριτήριο γνώσεων σε σχέση με τις Πανελλήνιες? collection

ΝΑΙ – Το παράλληλο με το Λύκειο πρόγραμμα Lyceum European Foundation του NETWORK είναι πολύ ισχυρό εφόδιο Εισαγωγής για τους παρακάτω απλούστατους λόγους. Τα Ευρωπαϊκά Πανεπιστήμια γνωρίζουν καλά ότι οι υποψήφιοι μέσω του NETWORK Foundation:

είναι εξαρχής αποφασισμένοι (determined) ότι ο κύριος προορισμός τους για Σπουδές είναι τα Αγγλόφωνα Προγράμματα της Ευρώπης

είναι αφοσιωμένοι (committed) στο να προετοιμαστούν για το Ευρωπαϊκό Εκπαιδευτικό Σύστημα (Αγγλοσαξωνικό), στα μαθήματα της Ειδικότητας που θα σπουδάσουν, τα οποία και διδάσκονται στην Αγγλική γλώσσα και με πλήρη ορολογία

το σύστημα εκπαίδευσης, στο οποίο λειτουργούν και εξοικειώνονται οι μαθητές του NETWORK είναι το ίδιο ακριβώς σύστημα με το οποίο θα συνεχίσουν τις σπουδές τους στο Πανεπιστήμιο αμέσως μετά το Foundation

Σε σύγκριση με τις Πανελλήνιες εξετάσεις ως κριτήριο Εισαγωγής, τα Ευρωπαϊκά Πανεπιστήμια γνωρίζουν επίσης ότι οι υποψήφιοι μέσω Πανελληνίων:

έχουν επιλέξει τα Ελληνικά ιδρύματα ως κύριο προορισμό σπουδών, ενώ θεωρούν τα Πανεπιστήμια της Ευρώπης ως εναλλακτική λύση ανάγκης σε περίπτωση που δεν πετύχουν την Εισαγωγή τους στη Σχολή που στοχεύουν στην Ελλάδα

η προετοιμασία για τις Πανελλήνιες γίνεται στα Ελληνικά, οπότε οι υποψήφιοι θα έχουν σαφώς λιγότερες γνώσεις Αγγλικής ορολογίας, αλλά και γενικής χρήσης της Αγγλικής γλώσσα, σε σχέση με όσους προετοιμάζονται στο Foundation

το σύστημα με το οποίο προετοιμάζονται και επιτυγχάνουν οι συμμετέχοντες στις Πανελλήνιες (αποστήθιση) δεν έχει καμία σχέση με τις απαιτήσεις του Ευρωπαϊκού συστήματος (critical thinking, projects, presentations, research methods), στις οποίες είναι προετοιμασμένοι και έμπειροι οι υποψήφιοι με το European Foundation του NETWORK

Είναι δυνατό να παρακολουθώ το NETWORK European Foundation (Lyceum) Παράλληλα με το Λύκειο και να τα καταφέρνω και στο σχολείο χωρίς προβλήματα? collection

ΝΑΙ – Με αντικατάσταση των απαιτήσεων του Φροντιστηρίου Πανελληνίων με αυτές του European Foundation. Δεδομένου ότι με το Foundation δεν είναι απαραίτητη η συμμετοχή σου στις Πανελλήνιες εξετάσεις η αντικατάσταση θα γίνει ως εξής:

Σχολείο + Foundation VS Σχολείο + Φροντιστήριο

NETWORK Foundation
Μαθήματα 2 ή 3 ή 5 φορές την εβδομάδα (ανάλογα εάν το ολοκληρώσει κανείς σε 3 ή 2 ή 1 έτος αντίστοιχα, δηλαδή Α+Β+Γ Λυκείου ή Β+Γ Λυκείου ή μόνο Γ Λυκείου)
Στόχος η κατανόηση της ύλης και αφομοίωση μέσω συζητήσεων, έρευνας δημιουργίας εργασιών, τόσο ατομικών όσο και ομαδικών
Μέθοδος απόκτησης της γνώσης η κριτική σκέψη, η ανάλυση και η σύνθεση
Διάβασμα χωρίς άγχος και πάντα με δημιουργική διάθεση
Απαίτηση συνολικών ωρών ίδια με του φροντιστηρίου, χωρίς όμως ανασφάλεια για τις “εξετάσεις”, οι οποίες στο Foundation έχουν μόνο 50% βαρύτητα για την Εισαγωγή σε ΑΕΙ, ενώ το υπόλοιπο 50% βαρύτητας έχουν οι εργασίες-projects)

Φροντιστήριο Πανελληνίων
Μαθήματα 5-6 φορές την εβδομάδα
Στόχος η πλήρης κάλυψη ύλης και αφομοίωση μέσω επίλυσης όλων των πιθανών ασκήσεων και θεμάτων για την ημέρα των εξετάσεων
Μέθοδος απόκτησης της γνώσης η αποστήθιση (παπαγαλία)
Διάβασμα με άγχος και σε πιεστικούς συνεχείς ρυθμούς
Απαίτηση συνολικών ωρών ίδια με του Foundation αλλά με πολλή ανασφάλεια για τις “εξετάσεις”, αφού οι Πανελλήνιες έχουν 100% βαρύτητα για την Εισαγωγή σε ΑΕΙ

Ποιο είναι το κόστος για Σπουδές στην Ευρώπη? collection

Δίδακτρα: αρκετά χαμηλά για τους πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και σε αρκετές χώρες έως και μηδενικά

Διαμονή: €600 – €1,000 περίπου μηνιαίως (στην πλειοψηφία, τα Εθρωπαϊκά Πανεπιστήμια ΔΕΝ διαθέτουν δικές τους Εστίες διαμονής, οπότε οι φοιτητές διαμένουν σε σπίτια, ή σε ιδιωτικές εστίες όπου τυχόν υπάρχουν, συνήθως στις μεγάλες πόλεις)
Προσωπικά έξοδα: €300 – €500 περίπου μηνιαίως
Αεροπορικά εισιτήρια με επιστροφή: €150 – €450.

Συμπέρασμα, οι Σπουδές στην Ευρώπη δεν στοιχίζουν περισσότερο από τις Σπουδές στην Ελλάδα (όταν σπουδάζετε εκτός της μόνιμης κατοικίας σας), με συνολικά μηνιαία έξοδα κατά μέσο όρο: από €800 – €1,200 στις μικρές πόλεις, ενώ από €1,300 – €1,500 στις πολύ ακριβές μεγάλες πόλεις όπως το Άμστερνταμ, η Κοπενχάγη, η Στοκχόλμη κλπ.

Πώς μπορώ να πληρώσω τα δίδακτρα του Πανεπιστημίου μου και τα έξοδα διαμονής μου, εάν δεν έχω την οικονομική δυνατότητα αυτή τη στιγμή? collection

Σημαντικός παράγοντας χρηματοδότησης των Σπουδών στην Ευρώπη είναι η δυνατότητα των φοιτητών να εργάζονται part-time παράλληλα με τις Σπουδές, κάτι που είναι εφικτό μετά από κάποιους μήνες παραμονής στην εκάστοτέ χώρα και σωστής κοινωνικής και γλωσσικής προσαρμογής.

Οι αμοιβές κινούνται σε ένα εύρος σημαντικά ψηλότερο σε σύγκριση με αυτό της Ελλάδας και για παράδειγμα, κάθε ώρα εργασίας αμείβεται με €6 έως και €11 την ώρα. Στην πράξη αυτό σημαίνει ότι ένας φοιτητής που εργάζεται από 15-20 ώρες την εβδομάδα μπορεί να εξασφαλίζει περίπου €700 – €800 ευρώ σαν ενισχυτικό εισόδημα.

Εξαιρετικά μεγάλης σημασίας είναι τα ΝΕΑ Φοιτητικά Δάνεια που προσφέρουν πλέον, από το καλοκάιρι του 2021, οι Ελληνικές Τράπεζες, τα οποία καλύπτουν μέχρι και 10,000 ευρώ το χρόνο από το συνολικό κόστος εξόδων του φοιτητή. Για παράδειγμα, το πρώτο Νέο Φοιτητικό Δάνειο που εισήλθε στην Ελληνική επικράτεια είναι αυτό της Τράπεζας Eurobank και όπως το μελετήσαμε είναι ιδιαίτερα εφικτό, χωρίς πολλές προϋποθέσεις και δεσμεύσεις. Αναμένονται αντίστοιχα Νέα Φοιτητικά Δάνεια και από τις άλλες Ελληνικές Τράπεζες.

Ποια είναι τα πλεονεκτήματα/αξία ενός Ευρωπαϊκού Πτυχίου και των Σπουδών στα Ευρωπαϊκά Πανεπιστήμια? collection

Απόκτηση πτυχίου Bachelor σε 3 μόνο χρόνια (δηλαδή σε 1 χρόνο λιγότερο από τα Ελληνικά Πανεπιστήμια που σημαίνει γρηγορότερη έναρξη της επαγγελματικής καριέρας).

Σπουδές σε Κρατικό Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο με πολύ υψηλό επίπεδο προσφερόμενης γνώσης και εκπαίδευσης και Διεθνή Ακαδημαϊκή Αναγνώριση.

Άριστη υλικοτεχνική υποδομή των Πανεπιστημίων (οργάνωση, εργαστήρια, βιβλιοθήκες, campus, γνωριμίες, δραστηριότητες και απασχόληση είτε εντός των Πανεπιστημίων, είτε σε εταιρείες με έμμισθη πρακτική εξάσκηση).

Σύστημα που ενθαρρύνει τη μάθηση και τις πρακτικές εφαρμογές.

Τελειοποίηση της Αγγλικής Γλώσσας σε επιστημονικό και επαγγελματικό επίπεδο, ως γενικότερο εφόδιο.

Επαγγελματισμός στο προσωπικό σας στυλ με αυτοπεποίθηση για τις γνώσεις σας.

Διεθνής εμπειρία ζωής και άνεση στις συνεργασίες, καθώς και στις κοινωνικές και επαγγελματικές γνωριμίες με άτομα από όλον τον πλανήτη.

Χαμηλό συνολικό κόστος Σπουδών μέχρι την απόκτηση του Πτυχίου, αποδεδειγμένα χαμηλότερο από αυτό στην Ελλάδα.

Άμεση δυνατότητα εργασίας διεθνώς, συνεπώς άμεση αξιοποίηση της επένδυσης των σπουδών σας, είτε στην Ευρώπη, είτε στην Ελλάδα, λόγω της γρηγορότερης απορρόφησης των αποφοίτων των Ευρωπαϊκών Πανεπιστημίων.

Τι μετράει περισσότερο, όταν κάποιος/α θέλει να συνεχίσει για Μεταπτυχιακές Σπουδές: το όνομα του Πανεπιστημίου στο οποίο σπούδασε, ή ο βαθμός/μέσος όρος με τον οποίο ολοκλήρωσε το πτυχίο του/της? collection

Οι εκλέκτορες των Πανεπιστημίων, σε όλον τον κόσμο, όταν επιλέγουν σπουδαστές για Μεταπτυχιακά, δεν λαμβάνουν σχεδόν καθόλου υπόψη τους σε ποιό Πανεπιστήμιο σπούδασαν οι υποψήφιοι που αιτούνται να γίνουν δεκτοί στα Μεταπτυχιακά τους προγράμματα, αλλά κρίνουν κυρίως από το βαθμό/μέσο όρο με τον οποίο κάθε υποψήφιος/α αποφοίτησε από το εκάστοτε Πανεπιστήμιο, ως κριτήριο γνώσεων, επιμέλειας και υπευθυνότητας.

Οι απόφοιτοι ακόμη και των πιο διάσημων Πανεπιστημίων του κόσμου εάν (αποδεδειγμένα λόγω χαμηλού μέσου όρου) δεν τα πήγαν καλά στις πρώτες σπουδές τους, αντικειμενικά δεν μπορούν να πείσουν ότι θα ανταποκριθούν στις αυξημένες απαιτήσεις των Μεταπτυχιακών τους.

Τι μετράει περισσότερο, όταν κάποιος/α δεν έχει επαγγελματική προϋπηρεσία ή εμπειρία και θέλει να προσληφθεί σε μια επιχείρηση ή οργανισμό, το όνομα του Πανεπιστημίου στο οποίο σπούδασε ή ο βαθμός/μέσος όρος με τον οποίο ολοκλήρωσε το πτυχίο του/της? collection

Οι Διευθυντές Προσωπικού ή οι υπεύθυνοι προσλήψεων των επιχειρήσεων ή οργανισμών, για να συναντήσουν κάποιους υποψηφίους/ες για συνέντευξη, δεν αποφασίζουν να τους καλέσουν κοιτώντας το όνομα του Πανεπιστημίου που σπούδασαν, αλλά βλέπουν κυρίως το βαθμό/μέσο όρο με τον οποίο αποφοίτησαν από το Πανεπιστήμιο, ως ουσιαστικό κριτήριο γνώσεων, γενικότερων ικανοτήτων και υπευθυνότητας.

Οι απόφοιτοι ακόμη και των πιο διάσημων Πανεπιστημίων του κόσμου, εάν (αποδεδειγμένα λόγω χαμηλού μέσου όρου) δεν τα πήγαν καλά στις σπουδές τους, αντικειμενικά δεν μπορούν να πείσουν ότι θα τα πάνε καλά με τις πολύπλοκες απαιτήσεις μιας υπεύθυνης θέσης εργασίας.

Τι κερδίζουν παραπάνω και ποιά προσόντα αποκτούν οι μαθητές του NETWORK με την παρακολούθηση του European Foundation? collection

Οι μαθητές του NETWORK, χωρίς να βρεθούν πρόωρα σε ξένο περιβάλλον, παρακολουθούν ένα Προπανεπιστημιακό πρόγραμμα, ακαδημαϊκά πλήρως συμβατό με αυτό των Ευρωπαϊκών Πανεπιστημίων.
Βεβαιότητα ότι θα σπουδάσετε στην Ευρώπη. Ακόμη και αν δεν συγκεντρώσετε τη βαθμολογία Εισαγωγής σας σε Πανεπιστήμιο που απαιτεί την υψηλότερη βαθμολογία πρόσβασης, έχετε τη δυνατότητα να εισαχθείτε σε κάποιο άλλο από εκείνα της επιλογής σας, το οποίο απαιτεί χαμηλότερη βαθμολογία.
Προ-Πανεπιστημιακή προετοιμασία (γνώση, ανάλυση, σύνθεση μέσω κριτικής σκέψης και όχι φροντιστηριακά μαθήματα με την ενοχλητική αποστήθιση ύλης).
Λόγω της Ακαδημαϊκής αναγνώρισης της Σχολής μας τα Πανεπιστήμια εμπιστεύονται τις γνώσεις των μαθητών μας στα μαθήματα του NETWORK European Foundation.
Ποιοτικές προδιαγραφές εκπαίδευσης με ακαδημαϊκά τμήματα πολύ μικρότερα από αυτά των Πανεπιστημίων, για καλύτερη αφομοίωση της ύλης και πιο άμεση επαφή με τους καθηγητές.