Παραρτήματα :

Ποια είναι τα πλεονεκτήματα/αξία ενός Ευρωπαϊκού Πτυχίου και των Σπουδών στα Ευρωπαϊκά Πανεπιστήμια?

Απόκτηση πτυχίου Bachelor σε 3 μόνο χρόνια (δηλαδή σε 1 χρόνο λιγότερο από τα Ελληνικά Πανεπιστήμια που σημαίνει γρηγορότερη έναρξη της επαγγελματικής καριέρας).

Σπουδές σε Κρατικό Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο με πολύ υψηλό επίπεδο προσφερόμενης γνώσης και εκπαίδευσης και Διεθνή Ακαδημαϊκή Αναγνώριση.

Άριστη υλικοτεχνική υποδομή των Πανεπιστημίων (οργάνωση, εργαστήρια, βιβλιοθήκες, campus, γνωριμίες, δραστηριότητες και απασχόληση είτε εντός των Πανεπιστημίων, είτε σε εταιρείες με έμμισθη πρακτική εξάσκηση).

Σύστημα που ενθαρρύνει τη μάθηση και τις πρακτικές εφαρμογές.

Τελειοποίηση της Αγγλικής Γλώσσας σε επιστημονικό και επαγγελματικό επίπεδο, ως γενικότερο εφόδιο.

Επαγγελματισμός στο προσωπικό σας στυλ με αυτοπεποίθηση για τις γνώσεις σας.

Διεθνής εμπειρία ζωής και άνεση στις συνεργασίες, καθώς και στις κοινωνικές και επαγγελματικές γνωριμίες με άτομα από όλον τον πλανήτη.

Χαμηλό συνολικό κόστος Σπουδών μέχρι την απόκτηση του Πτυχίου, αποδεδειγμένα χαμηλότερο από αυτό στην Ελλάδα.

Άμεση δυνατότητα εργασίας διεθνώς, συνεπώς άμεση αξιοποίηση της επένδυσης των σπουδών σας, είτε στην Ευρώπη, είτε στην Ελλάδα, λόγω της γρηγορότερης απορρόφησης των αποφοίτων των Ευρωπαϊκών Πανεπιστημίων.