Παραρτήματα :

Πώς μπορώ να πληρώσω τα δίδακτρα του Πανεπιστημίου μου και τα έξοδα διαμονής μου, εάν δεν έχω την οικονομική δυνατότητα αυτή τη στιγμή?

Σημαντικός παράγοντας χρηματοδότησης των Σπουδών στην Ευρώπη είναι η δυνατότητα των φοιτητών να εργάζονται part-time παράλληλα με τις Σπουδές, κάτι που είναι εφικτό μετά από κάποιους μήνες παραμονής στην εκάστοτέ χώρα και σωστής κοινωνικής και γλωσσικής προσαρμογής.

Οι αμοιβές κινούνται σε ένα εύρος σημαντικά ψηλότερο σε σύγκριση με αυτό της Ελλάδας και για παράδειγμα, κάθε ώρα εργασίας αμείβεται με €6 έως και €11 την ώρα. Στην πράξη αυτό σημαίνει ότι ένας φοιτητής που εργάζεται από 15-20 ώρες την εβδομάδα μπορεί να εξασφαλίζει περίπου €700 – €800 ευρώ σαν ενισχυτικό εισόδημα.

Εξαιρετικά μεγάλης σημασίας είναι τα ΝΕΑ Φοιτητικά Δάνεια που προσφέρουν πλέον, από το καλοκάιρι του 2021, οι Ελληνικές Τράπεζες, τα οποία καλύπτουν μέχρι και 10,000 ευρώ το χρόνο από το συνολικό κόστος εξόδων του φοιτητή. Για παράδειγμα, το πρώτο Νέο Φοιτητικό Δάνειο που εισήλθε στην Ελληνική επικράτεια είναι αυτό της Τράπεζας Eurobank και όπως το μελετήσαμε είναι ιδιαίτερα εφικτό, χωρίς πολλές προϋποθέσεις και δεσμεύσεις. Αναμένονται αντίστοιχα Νέα Φοιτητικά Δάνεια και από τις άλλες Ελληνικές Τράπεζες.