Παραρτήματα :

Τι κερδίζουν παραπάνω και ποιά προσόντα αποκτούν οι μαθητές του NETWORK με την παρακολούθηση του European Foundation?

Οι μαθητές του NETWORK, χωρίς να βρεθούν πρόωρα σε ξένο περιβάλλον, παρακολουθούν ένα Προπανεπιστημιακό πρόγραμμα, ακαδημαϊκά πλήρως συμβατό με αυτό των Ευρωπαϊκών Πανεπιστημίων.
Βεβαιότητα ότι θα σπουδάσετε στην Ευρώπη. Ακόμη και αν δεν συγκεντρώσετε τη βαθμολογία Εισαγωγής σας σε Πανεπιστήμιο που απαιτεί την υψηλότερη βαθμολογία πρόσβασης, έχετε τη δυνατότητα να εισαχθείτε σε κάποιο άλλο από εκείνα της επιλογής σας, το οποίο απαιτεί χαμηλότερη βαθμολογία.
Προ-Πανεπιστημιακή προετοιμασία (γνώση, ανάλυση, σύνθεση μέσω κριτικής σκέψης και όχι φροντιστηριακά μαθήματα με την ενοχλητική αποστήθιση ύλης).
Λόγω της Ακαδημαϊκής αναγνώρισης της Σχολής μας τα Πανεπιστήμια εμπιστεύονται τις γνώσεις των μαθητών μας στα μαθήματα του NETWORK European Foundation.
Ποιοτικές προδιαγραφές εκπαίδευσης με ακαδημαϊκά τμήματα πολύ μικρότερα από αυτά των Πανεπιστημίων, για καλύτερη αφομοίωση της ύλης και πιο άμεση επαφή με τους καθηγητές.