Παραρτήματα :

Τι μετράει περισσότερο, όταν κάποιος/α δεν έχει επαγγελματική προϋπηρεσία ή εμπειρία και θέλει να προσληφθεί σε μια επιχείρηση ή οργανισμό, το όνομα του Πανεπιστημίου στο οποίο σπούδασε ή ο βαθμός/μέσος όρος με τον οποίο ολοκλήρωσε το πτυχίο του/της?

Οι Διευθυντές Προσωπικού ή οι υπεύθυνοι προσλήψεων των επιχειρήσεων ή οργανισμών, για να συναντήσουν κάποιους υποψηφίους/ες για συνέντευξη, δεν αποφασίζουν να τους καλέσουν κοιτώντας το όνομα του Πανεπιστημίου που σπούδασαν, αλλά βλέπουν κυρίως το βαθμό/μέσο όρο με τον οποίο αποφοίτησαν από το Πανεπιστήμιο, ως ουσιαστικό κριτήριο γνώσεων, γενικότερων ικανοτήτων και υπευθυνότητας.

Οι απόφοιτοι ακόμη και των πιο διάσημων Πανεπιστημίων του κόσμου, εάν (αποδεδειγμένα λόγω χαμηλού μέσου όρου) δεν τα πήγαν καλά στις σπουδές τους, αντικειμενικά δεν μπορούν να πείσουν ότι θα τα πάνε καλά με τις πολύπλοκες απαιτήσεις μιας υπεύθυνης θέσης εργασίας.