Παραρτήματα :

Τι μετράει περισσότερο, όταν κάποιος/α θέλει να συνεχίσει για Μεταπτυχιακές Σπουδές: το όνομα του Πανεπιστημίου στο οποίο σπούδασε, ή ο βαθμός/μέσος όρος με τον οποίο ολοκλήρωσε το πτυχίο του/της?

Οι εκλέκτορες των Πανεπιστημίων, σε όλον τον κόσμο, όταν επιλέγουν σπουδαστές για Μεταπτυχιακά, δεν λαμβάνουν σχεδόν καθόλου υπόψη τους σε ποιό Πανεπιστήμιο σπούδασαν οι υποψήφιοι που αιτούνται να γίνουν δεκτοί στα Μεταπτυχιακά τους προγράμματα, αλλά κρίνουν κυρίως από το βαθμό/μέσο όρο με τον οποίο κάθε υποψήφιος/α αποφοίτησε από το εκάστοτε Πανεπιστήμιο, ως κριτήριο γνώσεων, επιμέλειας και υπευθυνότητας.

Οι απόφοιτοι ακόμη και των πιο διάσημων Πανεπιστημίων του κόσμου εάν (αποδεδειγμένα λόγω χαμηλού μέσου όρου) δεν τα πήγαν καλά στις πρώτες σπουδές τους, αντικειμενικά δεν μπορούν να πείσουν ότι θα ανταποκριθούν στις αυξημένες απαιτήσεις των Μεταπτυχιακών τους.