Παραρτήματα :

Το NETWORK European Foundation (Lyceum), το οποίο γίνεται παράλληλα με τις τελευταίες τάξεις του Λυκείου είναι ισχυρό εφόδιο για τα Ευρωπαϊκά Πανεπιστήμια και πως συγκρίνεται ως κριτήριο γνώσεων σε σχέση με τις Πανελλήνιες?

ΝΑΙ – Το παράλληλο με το Λύκειο πρόγραμμα Lyceum European Foundation του NETWORK είναι πολύ ισχυρό εφόδιο Εισαγωγής για τους παρακάτω απλούστατους λόγους. Τα Ευρωπαϊκά Πανεπιστήμια γνωρίζουν καλά ότι οι υποψήφιοι μέσω του NETWORK Foundation:

είναι εξαρχής αποφασισμένοι (determined) ότι ο κύριος προορισμός τους για Σπουδές είναι τα Αγγλόφωνα Προγράμματα της Ευρώπης

είναι αφοσιωμένοι (committed) στο να προετοιμαστούν για το Ευρωπαϊκό Εκπαιδευτικό Σύστημα (Αγγλοσαξωνικό), στα μαθήματα της Ειδικότητας που θα σπουδάσουν, τα οποία και διδάσκονται στην Αγγλική γλώσσα και με πλήρη ορολογία

το σύστημα εκπαίδευσης, στο οποίο λειτουργούν και εξοικειώνονται οι μαθητές του NETWORK είναι το ίδιο ακριβώς σύστημα με το οποίο θα συνεχίσουν τις σπουδές τους στο Πανεπιστήμιο αμέσως μετά το Foundation

Σε σύγκριση με τις Πανελλήνιες εξετάσεις ως κριτήριο Εισαγωγής, τα Ευρωπαϊκά Πανεπιστήμια γνωρίζουν επίσης ότι οι υποψήφιοι μέσω Πανελληνίων:

έχουν επιλέξει τα Ελληνικά ιδρύματα ως κύριο προορισμό σπουδών, ενώ θεωρούν τα Πανεπιστήμια της Ευρώπης ως εναλλακτική λύση ανάγκης σε περίπτωση που δεν πετύχουν την Εισαγωγή τους στη Σχολή που στοχεύουν στην Ελλάδα

η προετοιμασία για τις Πανελλήνιες γίνεται στα Ελληνικά, οπότε οι υποψήφιοι θα έχουν σαφώς λιγότερες γνώσεις Αγγλικής ορολογίας, αλλά και γενικής χρήσης της Αγγλικής γλώσσα, σε σχέση με όσους προετοιμάζονται στο Foundation

το σύστημα με το οποίο προετοιμάζονται και επιτυγχάνουν οι συμμετέχοντες στις Πανελλήνιες (αποστήθιση) δεν έχει καμία σχέση με τις απαιτήσεις του Ευρωπαϊκού συστήματος (critical thinking, projects, presentations, research methods), στις οποίες είναι προετοιμασμένοι και έμπειροι οι υποψήφιοι με το European Foundation του NETWORK