Παραρτήματα :

Είναι δυνατό να παρακολουθώ το NETWORK European Foundation (Lyceum) Παράλληλα με το Λύκειο και να τα καταφέρνω και στο σχολείο χωρίς προβλήματα?

ΝΑΙ – Με αντικατάσταση των απαιτήσεων του Φροντιστηρίου Πανελληνίων με αυτές του European Foundation. Δεδομένου ότι με το Foundation δεν είναι απαραίτητη η συμμετοχή σου στις Πανελλήνιες εξετάσεις η αντικατάσταση θα γίνει ως εξής:

Σχολείο + Foundation VS Σχολείο + Φροντιστήριο

NETWORK Foundation
Μαθήματα 2 ή 3 ή 5 φορές την εβδομάδα (ανάλογα εάν το ολοκληρώσει κανείς σε 3 ή 2 ή 1 έτος αντίστοιχα, δηλαδή Α+Β+Γ Λυκείου ή Β+Γ Λυκείου ή μόνο Γ Λυκείου)
Στόχος η κατανόηση της ύλης και αφομοίωση μέσω συζητήσεων, έρευνας δημιουργίας εργασιών, τόσο ατομικών όσο και ομαδικών
Μέθοδος απόκτησης της γνώσης η κριτική σκέψη, η ανάλυση και η σύνθεση
Διάβασμα χωρίς άγχος και πάντα με δημιουργική διάθεση
Απαίτηση συνολικών ωρών ίδια με του φροντιστηρίου, χωρίς όμως ανασφάλεια για τις “εξετάσεις”, οι οποίες στο Foundation έχουν μόνο 50% βαρύτητα για την Εισαγωγή σε ΑΕΙ, ενώ το υπόλοιπο 50% βαρύτητας έχουν οι εργασίες-projects)

Φροντιστήριο Πανελληνίων
Μαθήματα 5-6 φορές την εβδομάδα
Στόχος η πλήρης κάλυψη ύλης και αφομοίωση μέσω επίλυσης όλων των πιθανών ασκήσεων και θεμάτων για την ημέρα των εξετάσεων
Μέθοδος απόκτησης της γνώσης η αποστήθιση (παπαγαλία)
Διάβασμα με άγχος και σε πιεστικούς συνεχείς ρυθμούς
Απαίτηση συνολικών ωρών ίδια με του Foundation αλλά με πολλή ανασφάλεια για τις “εξετάσεις”, αφού οι Πανελλήνιες έχουν 100% βαρύτητα για την Εισαγωγή σε ΑΕΙ