Παραρτήματα :

Είναι ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ή ΟΧΙ η συμμετοχή μου στις Πανελλήνιες Εξετάσεις για να σπουδάσω στην Ευρώπη?

ΟΧΙ – Δεν είναι απαραίτητη. Η Εισαγωγή στο Πανεπιστήμιο εξαρτάται από τα πιστοποιητικά/προσόντα που διαθέτει κάθε υποψήφιος/α.
Περισσότερες λεπτομέρειες:

Δεν είναι απαραίτητη η συμμετοχή σου στις Πανελλήνιες εξετάσεις εφόσον πριν την εισαγωγή σου και την έναρξη των σπουδών σε ένα Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο ολοκληρώσεις με επιτυχία:

Πρόγραμμα Recognized Foundation Year όπως το NETWORK European Foundation*
Πρόγραμμα ΙΒ (International Baccalaureate)
τις Παν-Βρετανικές εξετάσεις GCE A-Levels

Στην περίπτωση ενός από τα παραπάνω κριτήριο Εισαγωγής στο Πανεπιστήμιο ΔΕΝ είναι το Απολυτήριο (με ή χωρίς Πανελλήνιες) αλλά η βαθμολογία σου στο Foundation Year, ή στο ΙΒ, ή στα A-Levels, σε συνδυασμό με την πιστοποίηση Αγγλικής γλώσσας (πχ IELTS), εφόσον αυτή ζητηθεί.

*Το NETWORK Foundation είναι η μεγαλύτερη Σχολή στην Ελλάδα για την Προετοιμασία και Εισαγωγή σπουδαστών στη Μεγάλη Βρετανία (σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη). Είναι Recognised Foundation και επίσημο UCAS School και προσφέρει προγράμματα Foundation (παράλληλα με το Λύκειο ή μετά το Λύκειο) για όλες τις Ειδικότητες όπως Engineering, Business, Economics, Biological Sciences, Pharmacy, Chemical Sciences, Computer Sciences, Architecture, Arts, Design, Social Sciences, Law, κλπ. (Εξαιρούνται: Ιατρική, Οδοντιατρική, Κτηνιατρική και Φυσιοθεραπεία, όπου ακολουθείται άλλη διαδικασία.)

ΝΑΙ – Αν το Απολυτήριο είναι το μοναδικό σου προσόν με το οποίο θα ζητήσεις την Εισαγωγή σου στο Πανεπιστήμιο και μάλιστα με ελάχιστο μέσο όρο (συμπεριλαμβανομένων και των βαθμών των Πανελληνίων) 17,5/20, 18/20 ή 18,5/20 ή και παραπάνω, ανάλογα με τις απαιτήσεις κάθε Πανεπιστημίου.

Συμπέρασμα: Για όποιον σκοπεύει να εισαχθεί με Απευθείας Εισαγωγή (Direct Entry*) και αν το Απολυτήριο είναι το μοναδικό κριτήριο για Εισαγωγή σε Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο (σε συνδυασμό με την πιστοποίηση γνώσεων Αγγλικής γλώσσας: IELTS, TOEFL, Cambridge CPE κλπ.). τότε οι βαθμοί των Πανελληνίων είναι απαραίτητοι και μάλιστα πρέπει να είναι αρκετά υψηλοί, που να δίνουν πρόσβαση και στα Ελληνικά Κρατικά ΑΕΙ (πλην ορισμένων εξαιρέσεων).

* Το NETWORK Foundation εκτός από τα προγράμματα Foundation προσφέρει και την Υπηρεσία Direct Entry, για υποψήφιους από όλη την Ελλάδα. Επίσης το NETWORK ξεκινά κάθε μήνα νέα τμήματα προετοιμασίας IELTS και TOEFL (με εντυπωσιακά αποτελέσματα σε scores) για την προετοιμασία των υποψηφίων που επιδιώκουν Απευθείας Εισαγωγή και χρειάζονται τις παραπάνω πιστοποιήσεις.

ΠΡΟΣΟΧΗ – Επειδή έχουν πέσει στην αντίληψή μας πολλές περιπτώσεις παραπληροφόρησης, εάν ακούσετε οποιαδήποτε διαφορετική ή αντίθετη πληροφορία από όσα αναφέρουμε παραπάνω, από οποιοδήποτε άτομο, πηγή ή οργανισμό, σας παρακαλούμε να ζητήσετε την πληροφόρηση αυτή και γραπτώς ή με email, καθώς και το όνομα του ατόμου που σας πληροφόρησε, ενώ παράλληλα ενημερώστε μας στο 210-7488131 (υπόψιν κ. Τσιτσιρίκου). Ευχαριστούμε εκ των προτέρων για τη συνεισφορά σας.